Close

אייל גולן | כשאת אינך

 • Downloadable playback | כשאת אינך - אייל גולן - by vpyr-459
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 4 $

  • Add To Playlist
 • Downloadable playback | כשאת אינך - אייל גולן - by yagelos
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 4 $

  • Add To Playlist
 • Downloadable playback | כשאת אינך - אייל גולן - by barel.bar_7
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 4 $

  • Add To Playlist
 • Downloadable playback | כשאת אינך - אייל גולן - by barel.bar_7
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 12 $

  • Add To Playlist
 • Downloadable playback | כשאת אינך - אייל גולן - by OrM25896
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 12 $

  • Add To Playlist

איך אהבתי אותך כמו עיוור משוגע
מהרגע שבו כף ידך בי נגעה
הבטחת לי שיחד נבנה כאן עתיד
ועכשיו אין כבר מה להגיד
כשאת איתך שיר עצוב את ליבי מדכדך
הוא לבד בין קירות מהלך
מדמיין את דמותך
ובלילות אני חולם שאת באה אליי
ומלטפת ברוך את פניי
ונושקת בחום לשפתיי
איך אהבתי אותך כמו עיוור משוגע
מהרגע שבו כף ידך בי נגעה
הבטחת לי שיחד נבנה כאן עתיד
ועכשיו אין כבר מה להגיד
איך אהבתי אותך כמו עיוור משוגע
מהרגע שבו כף ידך בי נגעה
הבטחת לי שיחד נבנה כאן עתיד
ועכשיו אין כבר מה להגיד
ואת אינך לא נשאר כאן דבר בלכתך
רק תמונה בה אני מחייך
וראשי על כתפך
ובלעדיי איך תמשיכי מכאן בלעדיי
את ליבי את לקחת ואולי
את תשובי מחר אל חיי
איך אהבתי אותך כמו עיוור משוגע
מהרגע שבו כף ידך בי נגעה
הבטחת לי שיחד נבנה כאן עתיד
ועכשיו אין כבר מה להגיד
איך אהבתי אותך כמו עיוור משוגע
מהרגע שבו כף ידך בי נגעה
הבטחת לי שיחד נבנה כאן עתיד
ועכשיו אין כבר מה להגיד

Show more

Availability: In stock

From: $4

To: $12

Price as configured: $0