Close

בית הבובות | עד שבאת

 • Downloadable playback | עד שבאת - בית הבובות - by niros
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 8 $

  • Add To Playlist
 • עד שבאת
 • עד שבאת

אחרי הכל אתה מת אין זמן להתחרט אין מקום להתחבא אם אתה חי אז כבר תחיה אין ממה לפחד הרי האלוהים הוא גם אשם עד שבאת שבאת והצלת אותי איזה מזל שבאת בדיוק שכבר עמדתי לוותר אז את באת שבאת והצלת אותי וכמה שטוב שבאת בדיוק שכבר הרמתי את ידי מה יש בה באמת שכל כך מושך וכמו פרפר לאש אני עיוור אולי עכשיו ואולי אחרי שהכל יגמר נוכל להפגש נרצה להיזכר איך שבאת שבאת והצלת אותי איזה מזל שבאת בדיוק שכבר הרמתי את ידי אז את באת שבאת והצלת אותי וכמה טוב שבאת בדיוק שכבר עמדתי לוותר עד שבאת שבאת והצלת אותי איזה מזל שבאת בדיוק שכבר עמדתי לוותר אז את באת שבאת והצלת אותי וכמה שטוב שבאת בדיוק שכבר הרמתי את ידי אז את באת שבאת והצלת אותי וכמה טוב שבאת בדיוק שכבר עמדתי לוותר

Show more

Availability: In stock

From: $8

To: $12

Price as configured: $0