Close

דני ליטני | עד סוף הקיץ

 • Downloadable playback | עד סוף הקיץ - דני ליטני - by roico
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 8 $

  • Add To Playlist

ניסיתי להדביק את צעדיה כתפה שוב בכתפי כמעט נוגעת חיכיתי לעיניה חיכיתי לעיניה מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב עד סוף הקיץ אדע את התשובה את פשר הקולות אלמד את כל החלומות אפתור את הפחדים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים אני רוצה פתאום לחזור הביתה אבל צילה שוב בצילי כמעט נוגע הנה אנחנו שניים שלובי צילי ידיים מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב עד סוף הקיץ אדע את התשובה את פשר הקולות אלמד את כל החלומות אפתור את הפחדים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים נדמה לי שראיתי את עיניה נחות עלי בדרך מול השמש באור בין הערבים היה לי רגע בית מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב עד סוף הקיץ אדע את התשובה את פשר הקולות אלמד את כל החלומות אפתור את הפחדים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים עד סוף הקיץ אדע את התשובה את פשר הקולות אלמד את כל החלומות אפתור את הפחדים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים בסוף הקיץ עוד אשב בין ידידים

Show more

Availability: In stock

$8

Price as configured: $0