Close

חיים משה | לאהוב כמו גדול

 • Downloadable playback | לאהוב כמו גדול - חיים משה - by dillon
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 8 $

  • Add To Playlist
 • לאהוב כמו גדול
 • לאהוב כמו גדול

ישבתי אחרייך רואה רק צמותייך ונגעתי בן בקצות האצבעות משכת אותן לפתע רגזת עליי לרגע ואמרת לי שזה לא יכול להיות כן גם לב קטן מאוד בפנים יכול לכאוב חזק גם לאהוב כן גם ילד קט יכול בכל הלב בקול לאהוב כמו גדול ישבתי אחרייך זכרתי את עינייך שהים בהן נשקף כחול עמוק אמרתי שמך בשקט ידי שוב מתקרבת ולחשת לי שוב כועסת די כבר שתוק כן גם לב קטן מאוד בפנים יכול לכאוב חזק גם לאהוב כן גם ילד קט יכול בכל הלב בקול לאהוב כמו גדול נשבעתי את יודעת יותר בך לא לגעת כן אפילו לא בקצות האצבעות פתאום היד עצמה משכה לך בצמה אלייך הידיים מעצמן הולכות כן גם לב קטן מאוד בפנים יכול לכאוב חזק גם לאהוב כן גם לב קטן מאוד בפנים יכול לכאוב חזק גם לאהוב כן גם ילד קט יכול בכל הלב בקול לאהוב כמו גדול כמו גדול

Show more

Availability: In stock

From: $0

To: $12

Price as configured: $0