Close

יגאל בשן | סיוון

 • Downloadable playback | סיוון - יגאל בשן - by niros
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 8 $

  • Add To Playlist

כשתגדלי ותהיי לגברת עם ניסיון שרכשת בחיים היש סיכוי שאותי את זוכרת היו לנו זמנים יפים נפגשנו במסיבה היית נהדרת שיער גולש ועיניים תמימות אני ניגשתי את אמרת לא הערב אוהב אותך בין השורות אם תזכרי אותי סיון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת חלפה שנה לא שמעתי ממך השארת תמונה עם חיוך במסגרת האם נשארתי גם אצלך אם תזכרי אותי סיון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן אם תזכרי אותי סיון האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן

Show more

Availability: In stock

$8

Price as configured: $0