Close

יגאל בשן | תן לי את היום הזה

 • Downloadable playback | תן לי את היום הזה - יגאל בשן - by
  • Play Karaoke
  • Play Song
  • Download
  • 4 $

  • Add To Playlist

מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה! מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה! תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג תן לי תכלת ברקיע תן לי יום אחד של חג מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה! תן לי אהבה חולפת תן לי אהבת עולם תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה! מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה! מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה תן לי את היום הזה! תן לי את היום הזה! תן לי את היום הזה!

Show more

Availability: In stock

$4

Price as configured: $0