Close

ישי לוי | רגעים של נחת

  • Downloadable playback | רגעים של נחת - ישי לוי - by amori
    • Play Karaoke
    • Play Song
    • Download
    • Add To Playlist

את אלי ניגשת את פורשת רשת בחדרך
ידינו אחוזות והערב רד על פנייך בת
והסתיו שולט שם בחוצות
שוב הותרת הבטחות
שחוזרות ומבטיחות
אהבה של המתחרים
הבטחות כמו אגדה
לפעמים בורחות ילדה
והן יפות רק בשירים
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
קחי כל אשר תבקשי
קחי את רוחי ונפשי
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
קחי כל אשר תבקשי
קחי את גופי ונפשי
אל תקחי לי ילדה את הלב
ברגעים של נחת
את ידך שולחת
את כולי אוספת בשתיקה
שיערך גולש מבטך כובש
את נושאת אותי למרחקים
וממך רק אבקש
מליבי הרחיקי אש
וזאת ארצה לעולמים
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
קחי כל אשר תבקשי
קחי את רוחי ונפשי
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
קחי כל אשר תבקשי
קחי את גופי ונפשי
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
קחי כל אשר תבקשי
קחי את רוחי ונפשי
אל תקחי לי ילדה את הלב
אל תקחי לי ילדה את הלב
קחי כל אשר תבקשי
קחי את גופי ונפשי
אל תקחי לי ילדה את הלב

Show more

Availability: In stock

$0

Price as configured: $0