Close

tarzan | son of man

הכוחות להיות חזק
החוכמה להיות חכם
את אלה תקבל בבוא הזמן
במסע אל סוף הדרך
בכל התשובות תיגע
וכשתעפיל להר אז
תגיע לפסגה
בן אנוש הבט אל על
התעלה הרגש חופשי
יום יבוא תלך זקוף
בן אנוש תהיה אדם חופשי
אם כי לצידך אין עזר
שיושיט ידו בסתר
אך עם אמונה ושכל
הנער יהיה לגבר
בן אנוש הבט אל על
נשמתך שלח לחופשי
יום יבוא תלך זקוף
בן אנוש תהיה אדם חופשי
כשלומדים גם מלמדים
וכשמלמדים לומדים
ובין אוהביך מקומך תמצא
הו וכל חלומותיך
שעמוק בלב כמוסים
עוד תראה איך לעיניך
בקרוב הם מתגשמים
בן אנוש הבט אל על
נשמתך שלח לחופשי
יום יבוא תלך זקוף
בן אנוש תהיה אדם חופשי
בן אדם
בן אנוש אתה אדם חופשי

Show more

Availability: In stock

$4

Price as configured: $0